IC@N pilots gevalideerd én positief afgerond

IC@N pilots gevalideerd én positief afgerond

Binnen een unieke Europese pilot genaamd IC@N van PSA met I´Car DMS is inmiddels niet alleen Citroën dealer Bertens gevalideerd en positief afgerond, maar nu ook Auto Palace, met haar 10 vestigingen. De derde pilot start in september. 

Citroën dealer Bertens, door PSA als eerste officiële IC@N pilot voor Europa geselecteerd, is positief gevalideerd en overgestapt op I’Car DMS. Inmiddels geldt dit goede nieuws ook voor Auto Palace Peugeot. Oscar Derksen, directeur ITmotive: “Dit project heet IC@N waarbinnen PSA slechts twee DMS´sen voor nederland goedkeurt, waaronder I´Car DMS. Het doel van de IC@N pilot? Het creëren van uniformiteit binnen de PSA dealers op Europese schaal. Deze DMS´sen moeten zich conformeren aan zowel de standaard van PSA op Europees niveau evenals op lokaal vlak, zoals dat voor I’Car DMS in Nederland het geval is. Deze fase omvat een aantal pilots per DMS, waaronder dus I’Car en vindt grotendeels plaats gedurende 2015.”

Voortvarende implementatie Auto Palace
Oscar Derksen: “Ook de implementatie bij Auto Palace is voortvarend verlopen en alle betrokkenen staan zeer positief in dit traject. De pilot is in maart opgestart en in slechts drie maanden tijd hebben we bij deze dealer met 10 vestigingen de implementatie opgestart én de pilot afgerond. Alle interfaces binnen IC@N zijn nu bij hen operationeel en draaien goed. Wim Brink, de Aftersales manager bij Auto Palace en één van onze contactpersonen voor deze pilot is heel tevreden. Vooral het aantal van 10 vestigingen maakt dit tot een bijzondere deelnemer aan deze eveneens bijzondere pilot. In juni is deze pilot formeel gevalideerd.”

Doel: een maximaal mogelijk goede basis
Het doel van de pilot was voor I’Car een zo maximaal mogelijk goede basis voor Citroën en Peugeot te creëren. Bedoeld om de pilot dealers met I’Car zo makkelijk mogelijk te laten opstarten. Vanuit die basis is het eenvoudiger om vervolgens de andere Citroën en Peugeot dealers te laten opstarten. Daar liggen uiteraard aan ten grondslag de interfaces met Peugeot en Citroën, maar ook alle settings, gebruiken en werkmethoden binnen Citroën. Daar zijn deze pilots voor bedoeld. Oscar Derksen: “Deze pilots hebben tot dusver in de praktijk al tot nuttige aanscherpingen geleid binnen het DMS en haar interfaces. Ook heeft de DMS leverancier al waardevolle ervaringen opgedaan met systeemmigraties en implementaties binnen het Peugeot en Citroën netwerk. Door deze aanpassingen, geleerd in de pilot, zijn de volgende dealers van de genoemde merken ervan verzekerd dat zij deze werkmethoden en interfaces al direct vanaf de start ten volle kunnen gebruiken.”

 Uiteindelijk drie pilots
“We hebben nog één pilot tegoed, deze start in september. Wij verwachten de pilotfase afgerond te hebben tegen het eind van 2015, waarmee de certificering van I’Car dan een feit is. Hiermee kunnen vervolgens de gecertificeerde systemen worden vrijgegeven voor uitrol binnen het Peugeot en Citroën netwerk. De derde pilot partner is inmiddels ook bekend: Van Hunnik Autogroep voor de merken Peugeot en Citroën. We verwachten hier een relatief korte doorlooptijd als afsluiting van deze driekoppige pilot. Daarna volgt de volledige uitrol onder de dealers”, aldus Oscar Derksen.


Laat een reactie achter