Marco de Bree nieuwe Project Manager

Marco de Bree nieuwe Project Manager

Marco de Bree, Project Manager ITmotive Group:

“Ons nieuwe project management past bij de groei van ITmotive Group”

Marco de Bree is onlangs in dienst getreden bij ITmotive Group als Project Manager, een gloednieuwe functie voor onze organisatie. Wat voegt zijn werk toe? Marco: “Samengevat gaan we hiermee de wederzijdse verwachtingen van klanten, fabrikanten en partners beter afstemmen en zo de samenwerking bevorderen.”

ITmotive Group groeit gestaag, dus ook de schaalgrootte van de projecten. Marco: “Die gezonde groei maakt het noodzakelijk om een transitie door te voeren naar een nog professionelere projectorganisatie. Voorheen waren de opstart en de uitvoering van projecten meer ondergebracht bij het product management en consultancy binnen ITmotive Group. Hun feitelijke scope is de techniek van onze oplossingen en minder de projectbegeleiding. Door hiervoor nu een aparte functie te creëren, kunnen we klanten voortaan alle projectbegeleiding geven die zij verdienen.”

 

Zowel intern als extern actief

Bij klanten van lopende en nieuwe projecten vanuit ITmotive Group zal Marco peilen in welke mate zij op het vlak van projectmanagement ontzorgd willen worden. Marco: “Op hun specifieke behoefte kunnen wij vervolgens aansluiten. Al met al zal dit leiden tot een kwalitatief betere dienstverlening. Momenteel ben ik bijvoorbeeld al betrokken bij de implementatie van I’Car bij Broekhuis. Voor deze klant uit de automotive werken we nu aan een Proof of Concept. Onze projectmatige benadering geldt overigens niet alleen voor onze klanten, maar ook voor onze partners en fabrikanten. Anderzijds hebben we binnen ITmotive Group, ook door onze groei, een aantal interne projecten gedefinieerd. Hiermee willen we onze interne processen verbeteren. Ik ga dus vanuit mijn functie samenwerken met zowel klanten, partners en fabrikanten alsook collega’s, heel veelzijdig dus.”

 

Per project de bijbehorende projectmethodiek

Marco zal vanuit specifiek het soort project een bijbehorende methode selecteren: “Zo leent de implementatie van I’Car bij een klant zich bijvoorbeeld voor de toepassing van de zogeheten watervalmethode. De watervalmethode is de traditionele projectaanpak waarin in fases een totaalproject wordt opgeleverd. Die methodiek zal ik voor ITmotive Group gaan verfijnen en daarbij gebruikmaken van elementen uit PRINCE2, een methode voor projectmanagement. Uiteraard beschikken we ook over andere methodieken voor projectmanagement en selecteren wij die al naar gelang het specifieke doel.”

 

Achtergrond in zowel automotive als IT

Marco neemt naar ITmotive Group een achtergrond in IT mee: “Ik ben werkzaam geweest als systeembeheerder en -coördinator op de IT-afdeling van de Spuigroep. Deze organisatie is veelzijdig actief in de automotive. Later ben ik binnen de Spuigroep de functie van projectmanager gaan vervullen. De klanten van de Spuigroep verlangden dit en onder andere die ervaring neem ik nu mee naar ITmotive Group. Ik was toe aan deze volgende stap.”

 

Inzicht geven in roadmap I’Car DMS

Ook hebben de klanten van ITmotive Group meer behoefte aan actueel inzicht in de ontwikkeling van I’Car DMS en de planning daaromtrent. Marco: “Ik zal mij daarom bezig gaan houden met het inhoudelijk opstellen van een heldere roadmap en het eveneens daarover communiceren naar klanten. De winst daarvan is dat onze klanten met deze informatie hun eigen roadmap nog beter kunnen afstemmen omdat ze beter weten wélke ontwikkelingen binnen I’Car DMS wánneer te verwachten zijn.” Eveneens is Marco enthousiast over een intern project dat recent is gedefinieerd: “Het traject van het eerste moment dat er een nieuwe versie komt tot en met de daadwerkelijke uitrol daarvan naar de klant gaan we projectmatig optimaliseren. Door deze methodische aanpak kunnen we klanten proactiever naar de nieuwe versie van ons DMS begeleiden.”

 

Positieve eerste indrukken

De eerste indrukken van Marco in zijn nieuwe functie zijn positief: “Ik werk in een leuk team met de juiste chemie tussen de mensen. Er wordt onderling goed samengewerkt in een constructieve sfeer. Dat is toch dé basis om tot prestaties te komen en ook veranderingen in te bedden.” Marco zal ook samenwerken met de buitenlandse klanten van ITmotive Group: “De uiteenlopende geografische werkgebieden met hun eigen culturen is één van de redenen voor mij om deze stap te zetten. Op dat vlak wil ik mij graag nog doorontwikkelen.”


Laat een reactie achter